Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Aktuality


Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka akreditované vzdelávacie programy, ktoré otvára v 2. polroku 2016

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka akreditované vzdelávacie programy, ktoré bude otvárať v 2. polroku 2016:

  • Špecializované sociálne poradenstvo
  • Supervízia v sociálnej práci
  • Mediátor
  • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA
  • Sociálno-psychologický výcvik
  • Misijná a rozvojová spolupráca
  • Krízová intervencia
  • Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou
  • Terénna sociálna práca a streetwork

Supervízia v sociálnej práci

IVSP odporúča svojím absolventom supervízneho výcviku – supervízorom kontrahovať svoju supervíznu činnosť v sume 35 EUR za hodinu individuálnej supervizie a sumu 35 – 40 EUR za hodinu skupinovej supervízie. Táto suma by mala zahŕňať všetky náklady supervízora spojené s výkonom supervízie a mal by to byť honorár za supervíznu činnosť po zdanení .

Zoznam absolventov akreditovaného programu MŠ SR Supervízia v sociálnej práci

Kalendár

World Conference of Social Work, Education and Social Development, June 27-30, 2016 Soeul, Korea


Ponuka akreditovaného vzdelávania

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov poskytuje akreditované vzdelávanie sociálnych pracovníkov a zamestnancov sociálnej sféry v týchto vzdelávacích programoch. Viac TU.