Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Aktuality


Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov IVSP, ktoré otvára v 1. polroku 2017

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré budeme otvárať v 1. polroku 2017:

 • Manažment kvality v sociálnych službách
 • Mediátor
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Krízová intervencia
 • SOCIOTERAPIA - v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce
 • Terénna sociálna práca
 • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka akreditované vzdelávacie programy, ktoré otvára v 4. štvrťroku 2016

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré budeme otvárať:

 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách
 • Mediátor
 • Manažment kvality v sociálnych službách
 • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Misijná a rozvojová spolupráca
 • Krízová intervencia
 • Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Terénna sociálna práca a streetwork
 • SOCIOTERAPIA v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce

Kalendár konferencií

Konference s mezinárodní účastí Příbramské dny zdravotnictví a sociální práce, se koná k 10. výročí pracoviště VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami, 21.-22. 10. 2016, Příbram Více ZDE.


Konferencia Nová sociálna edukácia človeka V. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), sa koná 7.11.2016 v Prešove. Viac TU.
III. medzinárodná konferencia Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách, sa koná 10.-11.11.2016 v Michalovciach. Viac TU.

Odkazy

Prohuman

Vedecko-odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk


ProSurvey je nástroj pre pokročilú tvorbu online dotazníkov, prieskumov a výskumov.
Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Objednať si túto službu môžete: TU.