Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Kontakt


prof. PaedDr. Milan SCHAVEL, PhD.
riaditeľ IVSP
mschavel@stonline.sk

PhDr. Adriana MITASOVÁ
riaditeľ Vzdelávacieho a rozvojového strediska
+421 903 401 634
institut4@gmail.com

KONTAKTNÁ ADRESA:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy

Nám. L. van Beethovena 555

919 65 Dolná Krupá

Odkazy

Prohuman

Vedecko-odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.skProSurvey

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.
www.prosurvey.sk