Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Kontakt


prof. PaedDr. Milan SCHAVEL, PhD.
mschavel@stonline.sk

PhDr. Adriana MITASOVÁ
+421 903 401 634
institut4@gmail.com

KONTAKTNÁ ADRESA:
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o.
Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
P.O.BOX 104
810 00 Bratislava

Kurzy v Bratislave prebiehajú v učebniach na adrese:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracovisko Polianky
Pod brehmi 5317/6, 841 01 Karlova Ves

Facebook: https://www.facebook.com/ivsp.sk
WEB: www.ivsp.sk

Vedecko-odborný internetovým recenzovaný a indexovaný časopis - sociálna práca, sociálne služby, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.