Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Prihláška


Táto prihláška pri odoslaní elektronickou formou slúži len na rezerváciu. Na záväzné objednanie programu je nutné túto prihlášku (.doc) vytlačiť, podpísať a odoslať poštou na adresu:

PhDr. Adriana Mitasová
Vzdelávacie stredisko
Nám. L. van Beethovena 555
919 25 Dolná Krupá

Elektronická prihláška pre rezerváciu miesta na kurze

Link: http://vyskum.prosurvey.sk/index.php/535165/lang-sk

Podmienky zmluvy

1) Záväznú prihlášku vyplňte čitateľne všetkými potrebnými údajmi.

2) Presný dátum začiatku výučby, miesto konania a výzva k úhrade poplatku Vám budú oznámené písomne v dostatočnom predstihu.

3) Účastnícky poplatok zahŕňa výučbu, študijné materiály, vystavenie akreditovaného osvedčenia o absolvovaní kurzu.

4) Účastnícky poplatok za kurz treba uhradiť pred začatím kurzu, najneskôr do druhého sútredenia, v opačnom prípade bude účastník z kurzu vyradený.

5) Inštitút môže rezervovať záujemcom ubytovanie vo vlastnom Účelovom zariadení.

6) Poplatok za ubytovanie a stravovanie nie je zahrnutý v cene kurzov, (s výnimkou seminárov, kde je cena obeda zahrnutá v účastníckom poplatku ).

7) Inštitút si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávacej aktivity z dôvodu nedostatočnej naplnenosti. Zrušenie bude účastníkovi oznámené do 3 dní pred jeho otvorením.

8) Pri Vašom zrušení účasti na kurze kurzovný poplatok nevraciame.

9) Pri prezentácii sa preukážte dokladom o zaplatení.

10) Ak žiadate daňový doklad, uveďte nasledovné údaje: IČO, DIČ a platiteľa kurzu (ak nie je totožný s frekventantom).

Odkazy

Prohuman

Vedecko-odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.skProSurvey

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.
www.prosurvey.sk