Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Prihláška


Elektronická prihláška pre rezerváciu miesta na kurze a zaslanie doplňujúcich informácií k štúdiu:

Link: https://prosurvey.prohuman.sk/index.php/865557?lang=sk

Na záväzné objednanie študijného programu je nutné túto prihlášku (.doc) vytlačiť, podpísať a odoslať poštou na adresu:

VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o.
Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
PhDr. Adriana Mitasová
P.O.BOX 104
810 00 Bratislava

Vedecko-odborný internetovým recenzovaný a indexovaný časopis - sociálna práca, sociálne služby, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.