Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Projekty


Projekty v realizácii:

1. Profesionalizácia ako predpoklad efektívnej pomoci pri začleňovaní osôb ohrozených sociálnym vylúčením

Ukončené

1. Lektorské zručnosti - zamestnanci

2. Lektorské zručnosti - zamestnanci 2009

3. Edukácia a Partnerstvo - kvalita a pomoc v prospech klienta

4. Realizáciou Stratégie sociálneho rozvoja k sociálnej inklúzii obyvateľov Oravy

5. Nové formy vzdelávania na OUI Valaská

6. Zvyšovanie kvality poskytovania odborných služieb zamestnancom samospráv pracujúcich v sociálne vylúčených komunitách

Ukončené medzinárodné projekty:

1. Podpora mediačných zručností v rodinnom prostredí a prostredí subjektov sociálno-právnej ochrany na Slovensku

2. Najlepší záujem dieťaťa vo výkone sociálnoprávnej ochrany

Vedecko-odborný internetovým recenzovaný a indexovaný časopis - sociálna práca, sociálne služby, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.